Sječenje na CNC plinskom rezaču

CNC plinski rezač BACH
Sječenje limova plinom debljine do 200 mm
2000 X 6000 mm

Glodanje

Vertikalna NC glodalica SAJO
XYZ 1500 X 600 X 600 mm

Glodanje

Horizontalna NC glodalica SCHARMANN
XYZ 6000 X 1700 X 800 mm

Glodanje

NC Glodalica BORVERK SCHARMANN
1500 X 600 X 600 mm
Okretni stol 1250 X 1250 mm

Glodanje

Horizontala glodalica PRVOMAJSKA
XYZ 1000 X 300 X 400 mm

Tokarenje

Klasični tokarski stroj
Φ 800 X 2000 mm

Savijanje

Hidraulična presa
do 6 mm X 3000 mm

Zavarivanje

Aparati za varenje MIG/MAG 450 A
(ESAB, ISKRAVAR, VARSTROJ, EWM)

Rezanje

Tračna pila MEBA
MAX Φ 300 mm

© All Rights Reserved | MINEYA d.o.o. 2018